Yhteistyöllä toimivampi työikäisten terveydenhuolto : TYÖKE – Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hankkeen loppuraportti

ESR-rahoitteisessa TYÖKE – Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hankkeessa (2017-2020) kehitettiin työikäisten sosiaali- ja terveydenhuoltoa integroiden työterveyshuolto osaksi muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa.
Loppuraportti antaa kokonaiskuvan työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä, tiivistää hankkeen keskeiset tulokset ja kokoaa yhteen jatkokehittämistarpeet.

Tutustu raporttiin http://www.julkari.fi/handle/10024/139411