Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Marraskuun alussa viisi lääketieteellistä tiedekuntaa tiedottivat päättäneensä, että erikoislääkärikoulutuksen valintamenettely uudistuu VAJT:n 4.10.2018 esittämän mallin mukaan. VAJT on valtakunnallinen alueellisten neuvottelukuntien verkosto, valmisteleva elin, jossa on vahva yliopistojen hallinnon sekä erikoissairaanhoidon painotus. Samalla tiedekunnat tiedottivat, että yleislääketieteen ja työterveyshuollon osalta menettelyä vielä täsmennetään.

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen edustajat pääsivät kommentoimaan VAJT:n laatimaa ensimmäistä versiota 3.9.2018. Kommenttiemme pohjalta VAJT teki muutoksia malliin 4.10.2018. Tärkein muutos työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen ja HTTHK-pätevyysvaatimuksien kannalta oli, että erikoistuja saa heti valinnan jälkeen opinto-oikeuden, ”erillinen määräaikainen alakohtainen opinto-oikeus”. Vielä jäi myös ratkaistavia kysymyksiä. Saimme lisäaikaa 7.11.2018 asti valmistella työterveyshuollon ja yleislääketieteen aloille tarpeelliset täsmennykset, kuitenkin annetuissa rakenteissa ja pisteissä pysyen.

Ehdotuksemme käsiteltiin VAJT:n kokouksessa 12.11.2018. Lopputulemana VAJT linjasi, että se ei suosittele tiedekuntia hyväksymään ilmoittautumismenettelyn jatkoa työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoisaloille. Sen sijaan työterveyshuollon erikoisalalla voimme, liittyessämme valintamenettelyn pilottialaksi, kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia ja täydentäviä rakenteita valintamenettelyyn.  Näin on työterveyshuollon alan professorien sähköpostikeskustelussa päätetty myös toimia.

Mitä seuraavaksi?

Toimitamme lyhennetyn esityksen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen pilotista tiedekunnissa käsiteltäväksi. Kuvaamme, että työterveyshuollon valintamenettelypilotissa keväällä 2019:

 • noudatetaan valintamenettelyn rakenteen ja pisteytyksen yleistä mallia:
  • sähköinen haku helmikuussa 2019
  • alkupisteytys (ad 20p): motivaatiokirje 0 p, ensisijaisuuspisteet 2p, tiedeansiot 8p, työkokemus 10 p
  • alkupisteiden mukaan kutsu haastatteluun (ad 10p)
  • yhteispisteiden (ad 30p) mukaan valinnat, opinto-oikeuksien määrä vahvistuu talvella
  • seuraava hakumahdollisuus syksyllä 2019
 • pilotoimme erilaisia sisältöjä ja sähköisiä menettelyjä haastatteluvaiheessa
 • pilotoimme erilaisia sisältöjä ja käytäntöjä ”erillisen opinto-oikeuden” koejaksolla ja sen arvioinnissa

Yhteenveto

 • 31.12.2018 päättyy ilmoittautumismenettely kaikilla aloilla, myös työterveyshuollon erikoisalalla.
 • Pilottialaksi liittymisen myötä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen voi hakea helmikuun 2019 ajan, ja näistä hakijoista valitaan keväällä uudet erikoistujat.
 • Seuraava mahdollisuus hakea erikoislääkärikoulutukseen on syyskuussa 2019, mille tahansa alalle.

Tiedotamme sitä mukaa kuin asiat etenevät.
Työterveyshuollon alan professorit

Lisätietoa uudistuksesta yliopistojen sivuilta: